Daarom Stichting Dunweg Depositofonds

Voordelig geld reserveren voor uw uitvaart:

 • 1% rente in 2022
 • 1,5% rente in 2023
 • Geen gezondheidsvragen
 • Directe uitbetaling bij overlijden…

Met het SDD ontzorgt u uw nabestaanden en geeft de wetenschap uw zaken goed geregeld te hebben, u rust.

Duidelijkheid over de financiën van uw uitvaart

Aan een uitvaart zijn kosten verbonden en die kosten kunnen flink oplopen/verschillen door de keuzes die gemaakt worden: het soort kist, de stoet volgauto’s, live muziek, de grafsteen, het soort samenkomst na afloop van de ceremonie…

Vermogen voor uitvaart opbouwen via Stichting Dunweg Depositofonds (SDD)

Met het Dunweg Depositofonds heeft u de mogelijkheid om voordelig geld te reserveren voor de uitvaart. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden onverwacht voor hoge kosten komen te staan. Ook als aanvulling op bestaande uitvaartverzekeringen – of als u geen verzekering wilt – is het depositofonds een prima optie.

Daarom Stichting Dunweg Depositofonds

 • Geblokkeerde rekening, die uitsluitend uitkeert bij overlijden.
 • U ontvangt 1% rente in 2021. In 2022 blijft dit 1%.
 • Het tegoed dat u opbouwt valt buiten uw eigen vermogen voor de Wlz (dat wil zeggen: dit vermogen telt niet mee bij de bepaling van uw eigen bijdrage mocht u in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen worden).
 • Geen gezondheidsvragen.
 • Leeftijd speelt geen rol.
 • Het vooruit vastzetten van een geldbedrag voor een uitvaart, vermindert het vermogen op uw spaarrekening.
 • Jaarlijks rentebijschrijving.
 • Bijstorten mogelijk.
 • Nabestaanden hoeven de kosten niet zelf te dragen.
 • Nabestaanden hebben geen problemen om gelden vrij te maken voor een uitvaart ( Akte van erfrecht).

Opa stoeiend met kleinzoon

Maak een afspraak voor een bijzonder afscheid

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een mooie uitvaart die waardevolle herinneringen achterlaat. Daarom helpen wij u geheel kosteloos bij het formuleren van uw ideeën en voorkeuren over uw uitvaart en bij het vinden van de juiste financiering.

Regel het vandaag