Aanvraagformulier

Stichting Dunweg Depositofonds

  1. Deelnemer Dunweg Depositofonds  2. Correspondentieadres


  Omgaan met persoonsgegevens

  Bij de aanvraag van dit financieel product vragen wij om uw persoonsgegevens. Denkt u hierbij aan uw naam, geboortedatum, contactgegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken wij voor de behandeling van uw aanvraag, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons privacystatement op Stichtingdunwegdepositofonds.nl. Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met ons privacystatement.

  Inzage en correctie

  Iedereen heeft het recht om na te vragen welke persoonsgegevens Stichting Dunweg Depositofonds van hem of haar verwerkt. Op zo’n verzoek reageren wij binnen vier weken (de wettelijke reactietermijn). Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of verwijderd.

  Vragen

  Heeft u vragen over Stichting Dunweg Depostofonds, stuur dan een e-mail naar Stichting Dunweg Depositofonds, of stuur uw vraag per post naar Stichting Dunweg Depositofonds, Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp

  3. Ondertekening door aanvrager