Duurzaam beleggen

Het uitvaartdeposito wordt ondergebracht bij Stichting Dunweg Depositofonds. Deze stichting bestaat al sinds 1980.

De stichting belegt de depositogelden in diverse fondsen. Het beleggingsresultaat van de stichting wordt, na aftrek van de administratiekosten, jaarlijks uitgekeerd aan de deposanten. Dit gebeurt in de vorm van een rentepercentage over het deposito. Deze rente is al lange tijd hoger dan de rente die u behaalt op een spaarrekening bij de bank. Het deposito valt niet onder het Depositogarantiestelsel van de overheid. In 2023 ontvangt u 1,5 % rente. In 2024 is dit ook 1,5%.

Vermogensbeheer Duurzaam+

Wij beleggen een groot deel van alle gelden bij van Lanschot. Van Lanschot is de oudste en enige onafhankelijke Private Bank in Nederland. Bij deze beleggingen geven we als opdracht mee om deze Duurzaam+ te beleggen. Terwijl u de voordelen van een deposito ervaart, draagt u bij aan een mooiere wereld. Een unieke combinatie van financieel- én maatschappelijk rendement. Een geruststellende gedachte. Dit doen we met een defensief beleggingsprofiel.

Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed op mens, milieu en maatschappij een belangrijke rol. Als duurzame belegger beoordeel je bedrijven niet alleen op financiële resultaten, maar ook op de manier waarop deze omgaan met hun werknemers en het milieu en hoe ze zich opstellen in ethische vraagstukken. U belegt bijvoorbeeld niet in producenten van kernenergie, wapenfabrikanten en bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Stichting Dunweg Depositofonds
Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp

Postbus 189
2130 AD Hoofddorp

023 - 303 96 16
info@stichtingdunwegdepositofonds.nl
IBAN: NL 32 INGB 0676 5476 72
KvK: 41223288

Rekenvoorbeeld waardegroei