Rekenvoorbeeld waardegroei

In onderstaande tabel ziet u een rekenvoorbeeld van de waardegroei van uw deposito, op basis van 1,5% rente. Dit is het percentage dat voor 2024 is vastgesteld. Het rentepercentage is variabel en op jaarbasis.

Storting 5.000,-Saldo na 1 jaar5.075,00
Saldo na 2 jaar5.151,13
Saldo na 5 jaar5.386,42
Saldo na 10 jaar5.802,70
Saldo na 15 jaar6.251,16
Storting 7.000,-Saldo na 1 jaar7.105,00
Saldo na 2 jaar7.211,58
Saldo na 5 jaar7.540,99
Saldo na 10 jaar8.123,79
Saldo na 15 jaar8.751,62
Bovenstaande waardegroei is op basis van een rente van 1,5%. Bij een aangepast percentage zal ook de waardegroei wijzigen.

Stichting Dunweg Depositofonds
Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp

Postbus 189
2130 AD Hoofddorp

023 - 303 96 16
info@stichtingdunwegdepositofonds.nl
IBAN: NL 32 INGB 0676 5476 72
KvK: 41223288

Rekenvoorbeeld waardegroei